16Ноември2018

Balkan Adventure

Вие сте тук:Home Експедиции Експедиция „Здравковец” - 2010 година

Експедиция „Здравковец” - 2010 година

Участници:

Любомир Здравков Георгиев – СК ”Балкан Адвенчър”

Георги Иванов Михайлов – СК ”Балкан Адвенчър”

Весела Димитрова – Георгиева – СК ”Балкан Адвенчър”

Румен Стойков – свободна практика

Петър Чардаков – свободна практика

Любомир Кирилов Желязков – ПК „Непиаст” – Бургас

Желязко Желевчев - ПК „Непиаст” – Бургас

Росен Терзиев – Роко ПК ”Стринава” – Дряново

Снежка Александрова Терзиева - СК ”Саламандър”Стара Загора”

Иван Димитров Аврамов / Ванка / - СК ”Саламандър”Стара Загора”

Росен Тотев - СК ”Саламандър” - Стара Загора

Мила Андонова- ПК „Искър”

Бела Димова -ПК „Искър”

Владимир Емилов Младенов / Бен / – СК ”Балкан Адвенчър”

Александър Шопов Попов / Сашо /– ПК „Приста” - Русе

Десислава Енчева Бадинова – ПК „Приста” - Русе

Светломир Станчев – ПК „Приста” - Русе

Лъчезар Ковачев – СПК ”Академик”

Иво Тачев - ПК „Искър”

Герасим Леков - ПК „Искър”

Цветан Остромски - ПК „Искър”

Живка Георгиева - ПК „Искър”

Михайл Вулджев - ПК „Искър”

Васил Ангелов Ангелов - ПК „Искър”

Мирослав Стойчев ПК Академик - Русе

Делян Димов - ПК „Приста” - Русе

Елица Иванова - ПК „Приста” - Русе

Пламенка Славова - ПК „Приста” - Русе

Румен Ковачев - ПК „Приста” - Русе

Тодор Илиев Тотев – ПК „Дервент” – Велико Търново

Евгени Коев - ПК „Дервент” – Велико Търново

Велизар Николов Ботев – ПК ”Витен”- Севлиево

Валентин Михайлов Василев - ПК ”Витен”- Севлиево

Мирослав Монев Минков - ПК ”Витен”- Севлиево

Татяна Ганчева Ботева - ПК ”Витен”- Севлиево

Станьо Христов Станев – ПК ”Витен”- Севлиево

Любен Иванов Лазаров – ПК ”Витен”- Севлиево

 

График на Експедиционните дейности

 

2 Януари

Първо влизане 21.00 часа – 02.00 часа – разширителни дейности

Група: Любо и Макви

Група свръзка: Чеми и Любо/Бургас/

 

3 Януари

Първо влизане 11.00 часа – 18.00 часа

Група: Роко, Росен, Мила - разширителни дейности

Група: Любо и Ванката – окабеляване на дупката

Снимачна група Любо и Снежа, Жеко, Бела и Ники – 11.00 – 18.00

 

Второ влизане 17.00 часа – 24.00 часа

Група: Бен, Румен и Петър - разширителни дейности

Група свръзка: Чеми и Любо/Бургас/

 

4 Януари

Първо влизане 9.00 часа – 20.00 часа

Група: Любо и Ванката, Жеко - разширителни дейности и влизане в нови части към 17.00 часа

 

Второ влизане 14.00 – 20.00

Група: Бен и Росен - разширителни дейности и влизане в нови части - 17.00 часа

 

Група: Роко, Сашо и Деси - свръзка таб

Външна група: Повърхностна спелеология Румен и Петър

Група свръзка: Чеми и Любо /Бургас/ - кметство

 

Резултати-нови части

На третия ден от експедицията групата успя да разшири достатъчно тесняка и да влезе в нови части. До този момент през трите дни работиха последователно-на смени общо 5 групи, почти непрекъснато. При преминаване на стеснението в нови части се влиза в красива зала с приблизителни размери: Дължина 7м., ширина 4 м., височина 3-4 м., изпълнена изцяло с вторични образувания, преминаването става през процеп между образуванията-изключително красива. От залата започва кална хоризонтална част, дълга около 3 м. и намираща се върху блокаж.След 3-тия метър се промушва под козирка от образувания и извива низходящо и постепенно слиза надолу от самата зала още около 4 м. до малка галерийка, реално намираща се в блокажа. На това място тръгват няколко разклонения.

- Възходящото разклонение задънва,

- Разклонението напред и в ляво продължава но за преминаването му се налага малко разширяване и премахване на няколко образувания.

- Низходящото разклонение продължава около 2 м и се излиза на отвор в тавана на зала. За да се слезе е необходимо въже. Залата е по-голяма от първата и извива в дясно, приблизителната и дълбочина е 5-6 м., ширина около 5-6 м. и дължина около 10-12 м. Не се виждат образувания, а големи блокажни камъни и кал.

 

 

5 Януари – почивен ден

Първо влизане 10.30 часа – 01.00 часа – Влизане в Янтра с украинци

Група: Роко, Сашо, Деси, Теодор, Украинци

 

Първо влизане 10.00 – 12.00 часа - кладенеца на фермата за пилета-проучване

Група: Бен, Румен, Петър, Жеко

 

Второ влизане 13.00 часа – 02.00 часа – Влизане в Янтра

Група: Румен, Ванка, Бен, Петър, Жеко

 

Почистване на екипировката и свръзка: Чеми, Любо/Бургас/ и Любо /СПД ”Балкан”/

 

6 Януари

Първо влизане: 9.00 – 20.00 – Нови части

Група: Любо, Светльо, Лъчо, Жеко

 

Второ влизане 14.00 часа – 20.00 часа

Група: Бен, Роко, Ванката и Деси

 

Останала група: 14.00 – 23.00 Светльо и Роко

 

Резултати

Първа група

Входния тесняк за новите части беше доразширен и наречен „Пенчови порти”. Залата след „Пенчови порти” беше наречена зала ”Витен”. След влизане в нови части групата започна екипиране на отвесният пасаж и слезе в блокажната зала. Намерихме един удачен подход, които изискваше разширяване. Преминавайки го се достига в друга голяма – висока зала около 20 м.под „Блокажната зала”, която изисква екипиране- отвесни части 17 м. Тази зала бе наречена „Еуфория”. От залата групата успя да слезе до дъното, там през вертикална цепка от която се чува реката и вертикален пасаж изискващ екипиране /въже около 15 м./ стигна нивото на реката и откри подход към следващата зала – страшно красива. Наименуваме я „Небесната зала”. На тази зала тавана не се вижда, а само леки отблясъци, в залата доминира образуванието „Мечът на ангелите” – драперия с внушителни размери 12-14 м.- видима част, спускаща се някъде високо от тавана. Пода на залата е осеян с множество синтрови езерца, залата е много красива, с много бели образувания. Продължение след „Небесната зала” – няма. Групата се върна обратно към реката. В другата посока след няколко метра се достига еврозионен котел с диаметър около 2 м. с водопад височина около 3 м.- вътре в него. На това място проходимите галерии се разделят в две посоки – по и срещу течението на водата.

По течението се открива тясна цепка прорязана от водата и се достига кръстосване на две цепки, което дава възможност за слизане до самата вода. Слизайки долу се тръгва по лявата цепка и тя отвежда до малка зала. Водата продължава през тесни натеци над който се открива проход. Прохода води до следваща зала, дъното на която е блокаж и водата минава през него и излиза през водопад около 4-5 м. Там цепката продължава като меандър и изисква екипиране. Поради изчерпване на наличния инвентар групата се връща до еврозионния котел и тръгва срещу течението на реката. Светльо и Любо преминават по периферията на еврозионния котел и влизат в меандър над водопада. След около 120 м. по меандъра се стига зала, дъното на която е езеро, а в езерото се излива 8 метров водопад – намиращ се в лявата част. Тази зала се нарича „Езерна зала”. Насреща ясно се очертава продължение по меандъра. На 20 м. преди „Езерна зала” има друго сухо разклонение в дясно. Представлява суха галерия с кален под, проучена до 150 м. - продължава.

Над езерото се качва на горе и се виждат много разклонения – нагоре, надолу встрани. Не е стигнат край на тези разклонения - /в последствие след проучване едното разклонение е меандър „Приказна” /разклонението в ляво/.

 

Втора група:

Достави храна и вода до Базовия лагер, установи връзка с проучвателната група и с повърхността. Роко остана със Светльо да разширяват тесняка в „Блокажна зала”. Всички други излязоха.

 

Останала група – резултати: Тесняка разширен успешно.

 

7 Януари

Първо влизане 10.00 часа – 22.30 часа – Нови части

Група: Бен, Ванката и Деси – проучване

 

Външна група: Роко, Светльо, Лъчо – разкопаване на входа на „Луюв пропаст”.

 

Резултати:

Първата група имаше за цел преекипиране на отвесните части до нивото на реката и екипиране на меандъра на втория водопад в посока по течението на реката . След спускането на водопада се стига до голям и непроходим блокаж през който се процежда водата . Групата се върна в залата преди водопада за да търси обход . Насреща се вижда голям клиновидна скала която оформя две цепки ,лявата е кухина с натеци без продължения, в дясната по отвесна камина около три метра се излиза в надблокажна зала с много кал. В дъното на залата се виждат големи блокажни блокове . За да се достигне до блокажа е необходимо въже. От там се откри, че блокажа може да бъде заобиколен и да се продължи по меандъра.

 

8 Януари

Първо влизане 10.00 часа – 22.30 часа – Нови части

Група: Роко, Жеко, Светльо – проучване по течението

 

От меандъра – по водопада – 15 м. начало на малка каскада   - водопад 10 м. ни спря.

 

Второ влизане 16.00 часа – 23.30 часа – Нови части

Група: Иво, Цецо и Герасим – Картиране

Пенчови порти и Витен

 

Луюв пропаст:

Група 1 – 16.00 – 19.00

Живка, Мишо, Васко, Лъчо – разкопаване на входа

Влязоха и копаха на дъното с цел вризане в „Нови части”- Мачанов трап

Група 2 – 20.00 – 21.30

Бен, Снежа, Деси – Свръзка с „Мачанов трап”

Установена свръзка – Блокажна зала /нови части/ и дъно „Русенската”

Група 3 – 23.00 – 01.30

Русе – разширителни дейности към „Блокажна зала” в дъното на „Русенската”

 

9 Януари

Първо влизане 8.00 часа – 20.30 часа – Нови части

Група: Ванката, Делян, Живка, Мишо, Васил – проучване по течението

Екипиране на водопад 15 м. по данни от предната група, който се оказа 11 м. След няколко метра меандъра продължава като каскада от прагчета с денивелация 8 м. –бяха екипирани и непосредствено след тях още една каскада от прагчета също близо 8 м. и тя бе екипирана, но меандъра продължи засега по същия начин и следващото препятствие се оказа отново водопад към 15 м. за който вече нямаше инвентар.

 

Второ влизане 16.00 часа – 23.30 часа – Нови части

Група: Бен, Деси, Жеко и Светльо – срещу по течението

 

До Езерна зала се върви от лявата страна на камина. Достигайки езерото наслагахме камъни по дъното от дясно и може да се премине без да се намокриш и се влиза в меандър на „Мокрите чорапи”. Меандъра е около 200 м. и има няколко с образни завоя, по него има няколко разширения. Достига се до драперия /Мокрият кръст/ която изцяло запушва меандъра – след разкъртване се минава под натека и се достига втора съща драперия изискваща също разкъртване. На връщане над езерото в ляво има цепка, която води стръмно нагоре и има глинен натек – може да бъде разчистен и цепката да продължи. На връщане от дясно срещу сухата галерия се продължава в меандър около 150 м. на два етажа и края му е почти запушен от образувания – вероятно води към водопада в Езерна зала – изключително красив меандър - ширина 2/2 Нарекохме го „Приказен”. Между Езерна зала и Евр. Котел има изкачване водещо към зала – недостигната, вижда се свод и красиви натеци, пада се зад „Небесна зала”.

 

Група картиране

Цецо, Снежа, Герасим, Лъчо, Иво

Луюв пропаст:

Група – 10.00 – 18.00

Миро, Елица, Румен и Пламенка   – разкопаване на влизането в мачанов трап

Продължихме след завоя на ляво- завой на дясно и в момента тесняка е под формата на „С”. Излезе мека червена глина и вече се копае само в нея /каквато е в Блокажна зала/ Вече не следва основна скала и се копае само в глина. До момента има изкопани 4-5 м.

 

Заключение:

Експедицията е повече от успешна, не сме се надявали дори на тези резултати. СК ”Балкан Адвенчър” благодари на всички включили се в експедицията и допринесли за резултатите. Благодарим и на ПК ”Витен” за дългогодишните усилия и труд в района, допринесли за постигане на всичко това.