16Ноември2018

Balkan Adventure

Вие сте тук:Home Експедиции Експедиция „Стражата” - 2011 година

Експедиция „Стражата” - 2011 година

Участници:

1. СПД „Балкан” към СК „Балкан Адвенчър”

Любомир Здравков Георгиев

Георги Иванов Михайлов

Владимир Младенов

Юлиян Гигов

Весела Димитрова-Георгиева

Светлана Тихова

2. ПК „Пълдин” – Пловдив

Боян Георгиев

Ивон Трендафилова

Станимира Делева

3. ПК „Непиаст” – Бургас

Лазар Николаев Милчев

Красимир Рачков

4. ПК „Стрешеро” – Враца

Здравко Илиев Иванов

5. ПК „ Дервент” – Велико Търново

Тодор Илиев Тотев

Маргарита Николаева Мирчева

6. ПКСУ „София” - София

Светломир Веселинов Станчев

7. СПК „Академик” - София

Лъчезар Ковачев

Калина Шанова

8. ПК „Черни връх”- София

Антон Генков

Тодор Каракиев

Владимир Илич Душков

9. ПК „Искър”- София

Иво Тачев

Цветан Остромски

Герасим Леков

Камен Мастиков

10. ПК” Приста”- Русе

Сашо Попов

Теодор Кисимов

11. ПК „Академик” – Русе

Пирин Карабенчев

12. ССК „Варна” – Варна

Венцислав Стоянов Стойков

Станислав Светлозаров Симеонов

13. СК „Прилеп” 1962 – София

Росен Георгиев Георгиев

14. ПК ”Витен” – Севлиево

Велизар Ботев

Мирослав Минков

Други участници:

Румен Стойков

 

Дейности:

02.01.2011 год.

Група 1 – Повърхностна работа в района на Козирог

Георги Михайлов, Боян Георгиев, Ивон Трендафилова

Група 2 – Организация и настаняване

Любомир Георгиев, Весела Георгиева

 

03.01.2011 год.

Група 1 – Повърхностна работа в местноста „Матюва усойна”

Георги Михайлов, Боян Георгиев, Ивон Трендафилова

Група 2 – Екипиране за достъп до полигоните и картиране в участъка между Пенчови порти и първи праг по течението на реката и наковаване на парапет в новооткрити части в пещерата

Любомир Георгиев, Владимир Младенов, Красимир Рачков, Светломир Станчев

Група 3 – Свръзка и координационна дейност

Весела Георгиева, Здравко Илиев

Група 4 – Пещерно проникване – вкарване на необходим инвентар и ТАП до дъното на зала „Еуфория”

Юлиян Гигов, Лазар Милчев

 

04.01.2011 год.

Група 1 – Повърхностна работа в района на местност „Трапето”

Георги Михайлов, Весела Георгиева, Юлиян Гигов, Здравко Илиев

Група 2 – Пещерно проникване и картиране по течението на реката до „Кална зала”

Любомир Георгиев, Владимир Младенов, Красимир Рачков

Група 3 – Свръзка и координационна дейност

Лазар Милчев, Светломир Станчев, Здравко Илиев

 

05.01.2011 год.

Група 1 – Повърхностна работа в местността „Равния трап”

Георги Михайлов, Весела Георгиева, Юлиян Гигов, Велизар Ботев, Мирослав Минков

Група 2 – Пещерно проникване и картиране срещу течението на реката до полусифона

Владимир Младенов, Светломир Станчев, Красимир Рачков, Лазар Милчев

Група 3 – Свръзка и координационна дейност

Здравко Илиев, Любомир Георгиев

 

06.01.2011 год.

Група 1 – Повърхностна работа и картиране на новата пещера „Голямото бижу” в местността „Матюва усойна”

Красимир Рачков, Станимира Делева, Велизар Ботев, Мирослав Минков

Група 2 – Пещерно проникване и картиране

Лъчезар Ковачев, Любомир Георгиев, Антон Генков , Тодор Каракиев

Група 3 – Свръзка и координационна дейност

Здравко Илиев, Светлозар Станчев, Владимир Младенов, Красимир Рачков, Лазар Милчев

 

07.01.2011 год.

Група 1 – Повърхностна работа в местността „Червената локва”

Георги Михайлов, Велизар Ботев, Мирослав Минков

Група 2 – Пещерно проникване и картиране в „Кална зала”

Владимир Младенов, Станимира Делева, Тодор Каракиев

Група 3 – Свръзка и координационна дейност

Весела Георгиева

Група 4 – Картиране

Лъчезар Ковачев, Антон Генков

Група 5 – Повърхностна работа

Иво Тачев, Герасим Леков, Цветан Остромски, Камен Мастиков, Здравко Илиев

 

08.01.2011 год.

Група 1 – Повърхностна работа в местност „Рончовото”

Георги Михайлов, Велизар Ботев, Мирослав Минков, Камен Мастиков

Група 2 – Пещерно проникване „кетъринг” и изнасяне на инвентар.

Станимира Делева, Венцислав Стоянов Стойков, Станислав Светлозаров Симеонов

Група 3 – Свръзка и координационна дейност

Сашо Попов, Здравко Илиев, Тодор Каракиев

Група 4 – Повърхностна работа в местността „Сечището”

Владимир Младенов, Румен Стойков

Група 5 – Пещерно проникване и картиране след полусифона

Лъчезар Ковачев, Иво Тачев, Антон Генков

Група 6 – Пещерно проникване и картиране на „Небесна зала”

Цветан Остромски, Герасим Леков, Теодор Кисимов, Пирин Карабинчев

Група 7 – Пещерно проникване

Весела Георгиева, Калина Шанова, Росен Георгиева

 

09.01.2011 год.

Група 1 – Повърхностна работа в местността „Сечището”

Владимир Младенов, Велизар Ботев, Мирослав Минков, Камен Мастиков

Група 2 – Картиране

Станимира Делева, Лъчезар Ковачев, Весела Георгиева, Тодор Каракиев, Владимир Младенов

 

10.01.2011 год.

Група 1 – Пещерно проникване за разекипиране и изнасяне на багаж от „Езерото на мокрите чорапи”

Любомир Георгиев, Владимир Младенов, Георги Михайлов, Иво Тачев

 

11.01.2011 год.

Група 1 – Повърхностна работа за маркиране на новите 4 пещери и проучване по метода на био - локация.

Георги Михайлов, Любомир Георгиев, Иво Тачев, весела Георгиева

 

Резултати:

1. Картирани към 900 м. в нови части на пещерата „Мачанов трап”

2. Открити две продължения в нови части на пещерата „Мачанов трап”

3. Накован участък от новооткрито продължение.

4. Открити и маркирани 4 нови пещери на плато „Стражата”

№ 5828 „Голямото бижу” – картирана по време на експедицията от Станимира Делева и Красимир Рачков

№ 58 31 „ХХS” – развитие север/североизток, до 6-ти метър тясна цепка след това разширява.

№ 5832 „ Жаба” – развитие север, дълбочина около 20 м.

№ 5833 „ Мераклийка” – развитие изток /североизток, приблизителна денивелация 9 м., дължина около 10 м. до галерийка с дъно от пясъчник, таван основна скала. В галерията тече рекичка.

5. Снети GPS - кординати на 21 въртопа и заснет снимков материал на 80% от тях.

6. Разкопани 6 перспективни въртопа

7. Събран е палеонтологичен материал за изследване от пещерата ”Мачанов трап”

8. Взети биологични проби за анализ от нови части в пещерата „Мачанов трап”

9. Проведени наблюдения и специфицирана флора и фауна в пещерата „Голямото бижу”

10. Открит опръстенен прилеп и изпратен номер на пръстена за установяване.