16Ноември2018

Balkan Adventure

Вие сте тук:Home Новини ПРОГРАМА Пещерен курс 2015 г.

ПРОГРАМА Пещерен курс 2015 г.

Февруари

14 Пещерен курс / София / ръководител Весела Димитрова/

РЪЖИШКАТА НОЩУВКА / ръководител Иво Тачев/

Същност и задачи на спелеологията.По-важни моменти от историята на спелеологията в България и пещерния клуб.Организационна   структура на Българската федерация по спелеология - въвеждаща лекция            

Видове скали по произход.Карстообразуващи   скали и техните свойства.Карстообразуващи   фактори.Физическа и химическа разтворимост   на корстообразуващите скали-общ поглед.Движение на водите в карстовия масив.              

ТЕОРИЯ – 4

ВЪЗЛИ:

- стреме/нормално и плетено/, тъкачески, пеперуда /фалшива и алпийска/, италиански

15 Пещерен курс/ София / ръководител Весела Димитрова/

РЪЖИШКАТА НОЩУВКА/ ръководител Иво Тачев/

Повърхностни и подземни карстови форми- видове и принципи на образуване. Фази на развитие на пещерите. Разпространениена карста и пещерите в България и света.        

ТЕОРИЯ – 2

ПРАКТИКА – 8

ОБЩИ ВЪПРОСИ

     - да знае целите и задачите на спелеологията

     - да знае основните моменти от развитието на спелеологията в България

     - да познава историята на клуба провеждащ курса

28 Пещерен курс / ръководител Весела Димитрова/

Опазване   на карстовите райони ипещерите. Защитени райони и пещери в България. Норми и правила за природосъобразно поведение при осъществяване на спелеоложката дейност!.              

ТЕОРИЯ – 2

ВЪЗЛИ:

- осмица /обикновенна плетена, вплетена, вградена, насрещна, с две уши/

28, 01, 02 , 03   За желаещите клубна проява и тренировки с/ ръководител Иво Тачев/

 

Март

7 Пещерен курс / Дряново

Климат , животински свят, археология, палеонтология в пещерите и тяхното проучване. / ръководител Иво Тачев, Весела Димитрова/

ТЕОРИЯ – 2

ПРАКТИКА – 8 – влизане в лабиринта на пещера Бачо Киро

ВЪЗЛИ:

- ринг, лентов, шкотов, брамшкотов

- осмица /обикновенна плетена, вплетена, вградена, насрещна, двууха/

8 Пещерен курс/ Дряново – пещера Андъка – Чеми

Индивидуална екипировка за пребиване в планинината.Екипировка и съоръжения за практикуване на спелеология- видове,експлотационни качества и функции./общ преглед

/ ръководител Георги Михайлов и Владимир Младенов/

Групова и експедиционна екипировка-палатки, стълби, лодки, съоръжения за свръзка. Биваци и бивакуване.

/ ръководител Иво Тачев и Весела Димитрова/

Въжето основни средство за преодоляване   на вертикални пасажи-видове въжета,   експлотационни качества, фактори намаляващи   здравината, подържане.Възли-видове   здравина и технология на вързване.

/ ръководител Георги Михайлов и Станислав Иванов/

ТЕОРИЯ – 8

ПРАКТИКА – 8 – влизане в Андъка

ВЪЗЛИ:

- ринг, лентов, шкотов, брамшкотов

- осмица /обикновенна плетена, вплетена, вградена, насрещна, двууха/

Видове опори . Технология за   създаване изкуствените и използване на естествените опори .Основни принципи за   изграждането на опори- дублиране, "У" закрепвания и отклонения.        

/ ръководител Георги Михайлов и Станислав Иванов/

ТЕОРИЯ – 2

ПРАКТИКА – 8 – ТЕВ

21 Пещерен курс / Карлуково – въжени тренировки Иво Тачев и Макви

22 Пещерен курс / Карлуково – въжени тренировки  Иво Тачев и Макви

ВЪЗЛИ:

- булин и преговаряне

СЪОРЪЖЕНИЯ И ЕКИПИРОВКА

     - да познава основните видове съоръжения и екипировка за практикуване

       на планинарство и спелеология-предназначение,експлотационни качества

       и функции и да знае как да си служи с тях.

     - да познава въжетата по вид, качества и предназначение

     - да познава основните видове възли , да умее да ги прави и използва по предназначение

 

Април

4 Пещерен курс / Здравковец – пещера Мачанов трап……………….всички

Техника на проникване в пещери-преодоляване на чатали, камини, теснини, прагове и блокажи. Транспортиране на багаж.          

ТЕОРИЯ – 1

ПРАКТИКА – 8

5 Пещерен курс / Здравковец – пещера Мачанов трап …………………всички

Принципи и техника на катерене по скали. Фактор на падане, върхово динамично натоварване, импулс на силата. Осигуряване и самоосигуряване-видове и   техники. Парапети , принципи изграждане на движение по тях.                                                                                

ТЕОРИЯ – 2

ПРАКТИКА – 8

10 – 13 Великден

За желаещите клубна проява и тренировки с/ ръководител Иво Тачев/

25 Пещерен курс/ Русе – пещера Орлова чука Чеми

26 Пещерен курс / Русе – пещера Орлова чука

Организация и тактика на проникването в известни и неизвестни пещери и пропасти.  

Обективни и субективни опасности при движение в планината и проникването в пещери.

Увреждания причинени от външни фактори и   злополуки.    

Класически и импровизирани методи за само помощ при възникване на критична ситуация, прихващане на пострадал.

Наредба за организиране на прониквания в пещери и пропасти. Аварийно-спасителен   отряд-структура и начин на оповестяване    при нещастен случай.    

Картиране на пещери и пропасти-уреди, принципи и технология на работа.Съставяне на картна документация - карта и описание и пр . Главна картотека на българските пещери

ТЕОРИЯ – 7

ПРАКТИКА – 20 + 4

 

Май

1 Пещерен курс/ въжени тренировки  

2 Пещерен курс/ въжени тренировки

3 Пещерен курс/ въжени тренировки

Техника на движение по въже (спускане, преминаване на междинно прехвърляне, изкачване) , екипиране и дезикипиране на отвеси. Движение по стълба .               / ръководител Иво Тачев, Весела Димитрова/

Екипиране

/ ръководител Георги Михайлов и Станислав Иванов/

Проникване във водни пещери-характерни   особености

/ ръководител Георги Михайлов и Станислав Иванов/

ТЕОРИЯ – 3

ПРАКТИКА – 40

9 Пещерен курс / Картиране – Дряново   всички

10 Пещерен курс /Изпит ТЕВ /Дряново

Картиране на пещери и пропасти-уреди, принципи и технология на работа.Съставяне на картна документация - карта и описание и пр . Главна картотека на българските пещери

/ ръководител Иво Тачев, Весела Димитрова/

ТЕОРИЯ – 2

ПРАКТИКА – 16

 

Юли

25 Крушуна /влизане с лодка в пещера Водопада и спускане по водопад

26 Крушуна/ Изпит по картиране

Характерни белези за ориентация в месността. Карти и работа с тях. Работа с

GPS приемници. Съставяне на окомерна скица на района.                                                            

ТЕОРИЯ – 2

ПРАКТИКА – 4