16Ноември2018

Balkan Adventure

Вие сте тук:Home Новини ПЕЩЕРНО ДЕЛО В СК "БАЛКАН АДВЕНЧЪР" ПРЕЗ 2015 г.

ПЕЩЕРНО ДЕЛО В СК "БАЛКАН АДВЕНЧЪР" ПРЕЗ 2015 г.

През 2015 г. в СК "Балкан Адвенчър" членуваха 19 пещерняци. Значителна част от дейността на клуба е в областта на пещерното дело.

Основно внимание и време през годината бяха отделени на обучението на нови пещерняци. В зимния и пролетния сезон бе проведен поредният курс "Пещерняк, който е неизменен приоритет за клуба. Проведени бяха общо 15 практически занятия с курса на открити скали и в пещери и пропасти с различна морфология, с различна продължителност - от 1 до 4 дни, в подходящи и популярни за обучение на пещерняци райони - Дряновски манастир, Лакатник, Боснек, Карлуково, Здравковец (фиг. 1 - 4). Паралелно с тях беше преминат и материалът за теоретична подготовка на пещерняците, на място на терен и в Клуба на пещерняка в София. Основното ударение в курса бе върху техническата подготовка за преодоляване на отвеси, безопасността при проникване и върху картирането като основен елемент на изследването на пещерите. При упражнение на курса по екипиране на непозната пропаст бе открито ново продължение на пропастна пещера в района на с. Здравковец, чието изследване и картиране остана за предвидените клубни прояви в този район през 2016 г. Курсът приключи с изпити до началото на лятото, като в резултат бе завършен окончателно от общо пет нови пещерняци и всички те се присъединиха към клуба.

През 2015 г. "Балкан Адвенчър" продължи провеждането на проучвателни прояви в различни райони в България. Край с. Здравковец бе открита и картирана нова неголяма понорна пещера. Обърнахме внимание и на най-близките до София карстови райони. Заедно с участници от МОЕРПА обходихме района на с. Дръмша, където намерихме 2-3 интересни обекта за евентуална работа и маркирания от миналия век обект В-9, на който впоследствие поработихме и ще продължим работата през 2016 г. Обхождахме и въртопите над мах. Беледие хан, където също започнахме работа на новооткрит обект (фиг. 5) и ще я продължим през 2016 г. След направени няколко обхода (с участие от МОЕРПА) за по-обстоен оглед на пренебрегвания от пещерняците карст в района на Балша, Драговищица и Градец бяха набелязани интересни карстови обекти, проследени пътищата на подземни карстови води и приблизително определени границите на карста (фиг. Х). Започнахме работа на един от новооткритите от нас обекти (засега с име К-920, фиг. 6) в масива над с. Градец, където ще продължим работата още в началото на 2016 г. и се надяваме да се поздравим със значително пещерно откритие. Обхождахме и варовиковия район на вр. Издримец и минните галерии там, като там локализирахме общо шест нови пещери-каверни (фиг. 7), които предстои да бъдат картирани при специална клубна експедиционна проява през 2016 г.

Членове на "Балкан Адвенчър" взеха участие в няколко различни по характер прояви на БФСп на национално ниво в страната през 2015 г. Участвахме в пролетния сбор на Карлуково около 1 май. Взехме дейно участие с трима души като инструктори и лектори на националните курсове за обучение край Карлуково от 18 до 26 юли (фиг. 8). Имахме участие и в национални експедиции на БФСп с проучвателни цели - край гр. Тетевен в ранната пролет и на Стенето в Троянския Балкан през лятото.

Членове на "Балкан Адвенчър" участваха и в националните курсове за подготовка на кадри и организационната работа на БФСп - В. Димитрова (Чеми) е член на УС на БФСп, а общо трима членове на клуба участват в различните помощни комисии на федерацията (по картиране, по опазване и по обучението).

Членове на клуба участват отделно и по своя воля и в дейности на други организации, включващи аспекти на пещерното дело - детски пещерни курсове и обучения в сферата на екстремните спортове и спелеологията и са в тесен контакт с няколко училища. Членове участваха и в проучвателни експедиции на сдр. МОЕРПА и др.

За съжаление, не всичко в дейността вървеше според набелязаното и желанията в клуба. Не успяхме да реализираме предвидената за м. август експедиция от неофициалния календар на БФСп в района на вр. Шаралия в Пирин - първо поради липсата на свободни участници през този активен период на лятото, а по-късно през есента при втория опит за тази експедиция метеорологичните условия не бяха на наша страна. Други житейски ангажименти в крайна сметка не позволиха осъществяването на още една планувана идея - за включване в работите по разчистването на пещ. Башовишки печ. Оставаме с надеждата, че през 2016 г. късметът ще е вече на наша страна, за да успеем да осъществим всичките си идеи за новата година, включително нереализираните през 2015-а експедиционни прояви в землището на с. Илинденци и вр. Шаралия, в пещ. Башовишки печ, проучвателни обходи и картиране на пещери в района на Земенския пролом, Искрец, Осеновлаг и т.н., и т.н.

Надяваме се 2016 г. да ни донесе още пещерняци в клуба, нови експедиции, открития и приятни моменти във и около пещерите!

Още в тази категория: « ПРОГРАМА Пещерен курс 2015 г.